Vikten av bra luft på arbetsplatsen

Luften påverkar oss väldigt mycket. Bra och frisk luft ger oss energi och får oss att må bra. Dålig luft kan resultera i allt från mindre energi till ökad risk för sjukdom. Att säkerställa god luft på arbetsplatsen är därför av yttersta vikt.

För att hålla god luftkvalitet är det viktigt att ventilationen anpassas lokalen. Det mest grundläggande är det man kallar för allmänventilation. Denna utformas för att ventilera hela lokalen och kunna föra bort all förorenad luft.  Samtidigt måste tillförandet av luften vara utformat på ett sådant sätt att det inte skapas dra i lokalen. Detta betyder i många fall att man har fläktstyrd ventilation, men är inte ett krav enligt föreskrifterna för arbetsmiljöer inomhus. Bristande ventilation är något som bör åtgärdas omgående av en expert.

En faktor som inte alltid får tillräckligt mycket uppmärksamhet är städningen av lokalen. Detta har en betydelsefull roll i hur hög halt av föroreningar som finns i luften. Damm är nämligen duktig på att agera som en reservoar för partiklar i luften. En städad lokal har således bättre luftkvalitet.

Bra ventilation kan fortfarande hindras från att uppnå god luftkvalitet på andra sätt. En av de vanligaste byggnadsrelaterade hälsoproblemen idag är fuktskador, vilka i sig kan vara en orsak till dåligt luft. Lika så kan hög temperatur vara en orsak till att luften uppfattas som dålig.

För många människor i en lokal är också en vanlig anledning till bristande luftkvalitet. Fler människor betyder högre koldioxidhalt i luften, vilket också resulterar i att vi upplever luften som sämre. En bra idé kan därför vara att se till att få denna halt uppmätt.

Ventilationssystem måste också inspekteras och underhållas regelbundet för att upprätthålla god funktionalitet. Detta är byggnadsvårdarens ansvar och kontrollen av denna ska dokumenteras.

Comments are closed.