Vikten av att synas

Inget företag är utan konkurrenter och innan man kan få tag på kunder måste man ju vara synligt på ett sätt eller annat. Konsten att synas är ju många gånger vad vi kallar marknadsföring, men det är också ett tankesätt man tjänar på att vara medveten om i alla möjliga skeden. Att ta tillfället i akt och synas där än helst man kan är något som kan göra stor skillnad i det långa loppet.

Att synas idag kan sägas komma i två former: i det verkliga livet och digitalt. Och strategierna för att synas kan skilja sig ganska drastiskt beroende på vilken av dessa två man försöker tackla. Vi är ju alla bekant med reklam i tidningar, radio, tv sedan väldigt länge tillbaka men det är långt från det enda vi stöter på i vår vardag.

En form av marknadsföring som är väldigt vanligt inom många branscher som säljer tjänster, som exempelvis hantverkare och liknande, är att sätta företagets logga och kontaktinformation på sina fordon som hela tiden är i rörelse från ett jobb till ett annat. Det är väldigt enkelt att skaffa sådana och andra dekaler och ge ökad synlighet till företaget.

Vi är också väldigt bekant med samma metod användas för arbetskläder inom många branscher. Men detta handlar mindre om att synas och mer om att visa upp den mer professionella sidan av företaget. Det blir ju helt enkelt företagets uniform, även om det bara är en enkel t-shirt och ett par vanliga byxor.

Så fort vi ger oss ut i det digitala livet förändras situationen på många sätt och vis. Med färre regler och bestämmelser var det får dyka upp reklam är det vanligt att se så många som möjligt försöka synas på alla möjliga sajter som kan visa upp höga besökarantal varje månad, vecka eller till och med dag. Samtidigt pågår det en konstant kamp mellan dessa företag och de som inte har något intresse för annonser på nätet och använder sig av mjukvara för att blockera dessa.

Comments are closed.