Ventilationen på arbetsplatsen

Arbetsmiljön är en mycket viktig fråga på vilken arbetsplats som helst. En väldigt viktig aspekt av arbetsmiljön är ju luftkvaliteten och här spelar just ventilationen en betydelsefull roll.

Dålig ventilation är inte alltid direkt uppenbart. Men det finns en rad olika symptom man bör vara medveten om:

  • Luften känns instängd och tung
  • Irritation i ögon, näsa och/eller hals
  • Klåda, torr och irriterad hud
  • Trötthet och huvudvärk

Om en eller flera av dessa symptom börjar spridas på arbetsplatsen är det viktigt att se till att något inspekterar ventilationen. Enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll är det fastighetsägaren som ansvarar över att kontrollen utförs av en sakkunnig fackman.

God ventilation i kombination med regelbunden och grundlig städning av lokalen är de två mest bidragande faktorerna till bra luftkvalitet inomhus. Städningens roll i detta beror på att damm fungerar som en reservoar för förorenande partiklar och som man rör sig runt i lokalen virvlar både dammet och dessa partiklar runt och andas in av de som arbetar där.

Ventilationen ser dessutom till att dålig luft avlägsnas snabbare och bidrar därför ytterligare till frisk luft inomhus. Att vädra kan vara klokt att göra emellanåt om möjligheten för detta finns i lokalen, men det kan aldrig användas som ett fullt substitut till en fungerande ventilation.

Comments are closed.