Utbyta tankar och idéer i ett nätverk

Ensam är inte alltid starkast, de flesta behöver någon att bolla tankar med för att utvecklas. Ni behöver inte mötas fysiskt alla gånger utan det kan vara en mycket god idé att delta i någon form av nätverk. Det finns flera professionella nätverk där man möts från olika branscher för att diskutera problem och utveckling. Klicka här för mer information.

Dynamiska nätverk

Det finns en fantastisk dynamik i att mötas från olika branscher och diskutera gemensamma problem. En sådan gemensam faktor är ofta rekrytering. En misslyckad rekrytering kan kosta företaget stora summor. En lyckad rekrytering kan däremot ge dig själv en skjuts framåt. Några som insett det är fackförbundet Ledarna som trycker på det viktiga med att ta hjälp av andra vid rekrytering.

Se upp med diskriminering vid rekrytering

Det handlar alltså inte bara om att hitta rätt person vid en rekrytering, utan det gäller att hitta personen på rätt sätt så att du inte diskriminerar någon från att få tjänsten. Du kan som sagt var ta hjälp av andra men även av checklistor som finns på diskrimineringsombudsmannens sajt. Gör du fel vid rekryteringen med avseende på diskriminering kan det komma att kosta dig en hel del.

Comments are closed.