Talent management

De flesta företagare har säkert hört talas om termen talent management, men kanske inte riktigt vet exakt vad detta är. Det finns inte riktigt något bra terminologi för detta på svenska, så den engelska termen blir oftast den som används. Talent management handlar i grund och botten om att identifiera de anställda som speciellt bidrar till att företaget är och kan förbli konkurrens kraftigt, och här tänkte vi titta på hur detta går till.

Utveckling är det som driver ett företag framåt. Av denna anledning är det viktigt att alla medarbetare på företaget får en chans att utvecklas. Genom utveckling kommer man att få mer kompetenta och värdefulla medarbetare och somliga kommer att träda fram som innovatörer, specialister, eller ledare inom viktiga kompetensområden.

Som arbetsgivare har man då som uppgift att vägleda dessa personer så de kan nå sin fulla potential. Det är också viktigt att hålla dem motiverade och nöjda, och talent management har också fokus på hur man behåller dessa personer i företaget.

Detta är inte alltid ett enkelt arbete och det kan vara speciellt svårt om man inte tidigare har arbetat med talent management. Ett tips är då att ta in utomstående hjälp för att vägleda detta arbete. Se då till att vara delaktig  i hela processen för att bättre kunna utföra liknande arbete i framtiden.

Kostnaden för kompetensutveckling är dock också något man behöver tänka på. Detta kommer många gånger att vara en kostnad man inte behövt planera in i budgeten tidigare och det är klokt att bedöma denna kostnad mot marknadens förutsättningar.

Att mäta resultatet av detta arbete betyder ofta att man mäter påverkan på produktiviteten. Titta först och främst på de nedlagda resurserna för kompetensutvecklingen och värdet av de ökade intäkterna. Utvecklingen kommer visserligen vara ett pågående arbete under en tid, men de ökade intäkterna kan ju lätt fortsätta en lång tid framöver. Vilket ju igen understryker vikten av att sedan behålla denna kompetens inom företaget.

Comments are closed.