Ta kontroll över produktionen på företaget

Ett producerande företag där delar av produktionen sker per automatik, alltså någon form av löpande band eller liknande har säkert hör termen OEE. Detta innebär att man nyttjar den utrustning man har till sin fulla kapacitet, och det gäller att som företag ha koll på detta och skaffa sig den kunskap som krävs för att behärska OEE.

OEE är den förkortning för Overall Equipment Effectiviness och förkortningen används världen över för att förenkla arbetet med detta. På Svenska så brukar man använda Utrustningens Totala Effektivitet för att förklara vad det handlar om. Det är en stor fördel för företag att ha koll på detta och följa upp hur det verkligen ser ut i produktionsledet.

Genom att mäta effektiviteten vid någon form av produktion så får man fram tre olika faktorer, man räknar ut ett TAK värde och dessa är; Tillgänglighet, det vill säga den andel tid som det produceras under den driftstid det planerats att producera. Anläggningsutnyttjande, hur mycket har producerats jämfört med vad som planerats att producera och Kvalitetsutbyte, hur mycket som man har varit tvungen att kasta av det som producerats.

Det finns få som har 100% i dessa värden då det skulle innebära att man inte har några stop på maskinerna och allt skulle produceras med noll felaktigheter, vad man gör är att man skaffar sig ett system som håller kolla på detta med OEE och mäter konstant hur man ligger till med produktionen och arbetar för att komma så nära 100% som det bara går. Det gäller att göra förbättringar så produktionen blir så effektiv som möjligt.

Comments are closed.