Styrelsen och kompetenser

Styrelsen är en viktig del av företaget som inte alltid får den uppmärksamhet den behöver. En aspekt av styrelsen som det lagts mer och mer fokus på under senare tid är frågan om kompetens. Bristande kompetens inom styrelsen kan ha allvarliga konsekvenser för företagets förmåga att konkurrera på marknaden.

Styrelsen finns för att förverkliga företagets mål på marknaden. Att se till att företaget håller rätt kurs för att nå dessa mål är minst sagt inte en enkelt uppgift alla gånger. Men med rätt personer på rätt plats kan man utföra underverk.

Valet av styrelseledamöter är något varje företag behöver lägga ned tid och energi att undersöka ordentligt. Ett av de första tipsen experter brukar ge är att rekrytera en extern ordförande. Detta hjälper till att skilja på rollerna som ägare, styrelseledamot och VD. Det kan också tillföra viktig kompetens som man annars kan sakna.

För att åstadkomma detta är det bäst att börja med en tydlig kravprofil som klargör vilka erfarenheter och kunskaper ledamöter ska kunna bidra med. Men även om man besitter ett stort personligt nätverk är det rekommenderat att inte begränsa sig till detta utan även söka utan det. Visar sig det vara en svår uppgift kan man alltid ta hjälp utifrån.

Företaget bör kunna ställa höga krav på både styrelsens generalisterfarenhet och specialistkompetens. Detta för att kunna tackla företagets utmaningar inom områden som tillväxt, kapital och intressen. Tänk också på att man får det man betalar för. Har man inte stora resurser att spendera på styrelsen kan det vara bättre att satsa på en erfaren person utifrån än att sprida alla resurserna på många ledamöter. Väljer man att betala med aktier är det viktigt att även ha en tydlig plan för hur man kan lösa ut personen i fråga utifall detta behövs i framtiden.

Comments are closed.