Spaning på jobbet

Det är inte bara i filmer och spel som vi kan se detektiver. Vi kan själva hamna i detektivrollen. På jobbet kan man behöva leka spaningsledare och gå försiktigt fram för att lösa sin uppgift.

shutterstock_166288760

Spana efter befordringar

Ett spaningsjobb kan vara att hitta en lämplig kandidat att befordra. Knepet är att hålla det hemligt så länge som möjligt. Se hur personerna presterar vanligtvis, det ger en god uppfattning om vilka som vill klättra i karriär och vilka som bara ser jobbet som ännu ett tråkigt jobb. Om man berättar att någon på en viss avdelning ska befordras, kommer stämningen att förändras och man riskerar att välja fel person.

Gå tillbaka och se vilka som har presterat bäst under den senaste tiden, vilka har växt mycket och vilka är sociala arbetsmyror. När man väl har hittat sin kandidat, är inte jobbet slutfört. Det gäller då att hindra avundsjuka och dålig stämning på kontoret. Du ska ha bra argument redo varför du valt just denna person. Sätt upp planera redan i förväg hur ni ska ta hand om situationen och planera för det första, men förhoppningen att de anställda förstår och förlikar sig med ditt val.

Spaning efter ny rekrytering

Ibland kan det vara bra att hålla en rekrytering hemlig in till det sista. Det kanske är för att projekt som inte ska startas än, eller så vill man inte att ens anställda ska ifrågasätta beslutet att rekrytera utifrån.

Behöver man en person som ska ha en ledarroll, är meriter och kontaktnät extra viktigt. Du kan få hjälp med rekrytering av andra företag som har detta som affärsidé. Det tillkommer en viss garanti när man går genom ett annat företag.

En bra chefsrekrytering kräver mer tid och engagemang än ett ingångsjobb som måste fyllas. Chefen måste kunna representera företaget, er företagskultur och komma överens med de anställda.

Comments are closed.