Säkerhet på företaget

Som företag så är det viktigt att säkerheten fungerar som den ska, mycket beror på var lokalen är någonstans. Ett larm är det minsta man kan installera för att minimera att obehöriga tar sig in på ett kontor eller liknande.

Lokaler och säkerhet

Larm är som vi skrev i ingressen något som vanligtvis installeras på kontor och andra lokaler som företaget har. Ytterdörrar bör vara av den kvalitén som gör det svårt för obehöriga att ta sig in. Låsanordningar och annat ska vara av hög säkerhetsklass så obehöriga inte kan ta sig in. De moderna lås som idag finns kan styras och övervakas på ett sätt som inte funnits tidigare. Olika dörrar kan prata digitalt med varandra med hjälp av en mikrodator som finns inbyggd i låset. De olika låsen i sig går att kombinera med olika funktioner som exempelvis kortläsare.

Datasäkerhet

Vi är relativt noga med att säkra upp våra datorer och servrar med olika typer av brandväggar och antivirusprogram. Många gånger så kan hotet mot våra datorer vara större än mot våra lokaler. Vi gör allt vi kan för att säkra upp detta och Dagens programvaror blir allt bättre på att spåra och upptäcka olika typer av attacker mot våra IT-system. Även de som levererar den uppkoppling som vi använder oss av har säkrat upp mot olika intrång så vi kan känna oss relativt säkra vid våra datorer.

Comments are closed.