Rädda liv med HLR

Det går aldrig att säga när olyckan slår till. Förhoppningsvis har ditt företag vidtagit alla åtgärder för att det inte ska hända. Ett sätt att öka säkerheten är att ha rätt utbildad personal. Under 2019 dog 36 personer på sin arbetsplats och många fler skadades. Att ha rätt utrustning och en personal som vet hur de använder den ökar chansen att rädda liv, både på personal och kunder.

HLR

Vad är HLR?

HLR står för hjärt-lungräddning och används för att rädda människor som fått hjärtstopp eller andningsnöd. Ju fortare HLR inleds desto högre är chansen för överlevnad. Första steget är att kolla om personen är vid medvetande. Prata med personen eller skaka på den för att se livstecken. Får du inget svar är det dags att kontrollera andning. Andas personen normalt behövs inte HLR. Vid onormal andning starta HLR.

Hur går det till?

HLR innehåller två moment – bröstkompressioner och att blåsa in luft. Bröstkompressionerna ska göras 30 gånger i ett snabbt tempo mitt på bröstbenet. När du gjort det är det dags att andas in luft i personen. Täck personens mun med den egen, kläm ihop personens näsa och andas in två andetag. Upprepa sedan processen till ambulans kommer. Behövs utbildning på ditt företag skaffa er HLR dockor att träna på.

Comments are closed.