Privatspanare

Privatspanare, som även ibland kallas privatdetektiver, får allt fler uppdrag. Det har skrivits en hel del om hur privatspanare får i uppdrag att ta reda på om någon part i ett förhållande är otrogen och sådana jobb görs fortfarande men den delen som ökar är uppdrag från näringslivet och kommunerna.

PrivatspanareVad man då spanar på eller utreder inom företag är enligt Skånskan om någon anställd begår brott mot det egna företaget. Det kan vara småstölder eller förskingring som man från företagsledningen misstänker. Man vill få reda på sanningen ofta utan att polisen blandas in. Det kan ge det egna varumärket negativ reklam om det kommer fram att det begås brott på företaget. En polisutredning kan ta mycket lång tid medan ett företag som sysslar med privatspaning kan leverera resultat på bara ett par veckor. Sedan är det upp till företaget att åtgärda. Dessa åtgärder kan inkludera att avskeda och eventuellt polisanmäla.

Även i offentlig sektor ökar uppdragen till privatspanare. Här kan det handla om stölder men även mutbrott och förskingring står på menyn. Här kan det bli stora politiska konsekvenser om det uppdagas att ett kommunalråd mutats för att fatta ett visst beslut som till exempel gagnar ett företag på orten. Det mesta som köps in av kommuner ska upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), dock inte uppdrag till privatspanare. Det beror på att det tidigare inte varit någon stor verksamhet, men i och med att antalet uppdrag ökar i den offentliga sektorn kommer även spaningsuppdrag att behöva upphandlas enligt LOU.

Då gäller det för spaningsföretagen att anpassa sig till den nya situationen. Hur bra man än är på klara upp brott mot företag så måste man även bli bra på att skriva anbud. Det är en hel del att tänka på, inte bara det formella i LOU utan även vad man ska lyfta fram i sitt anbud för att kunden ska anta just mitt anbud. Det finns flera företag som hjälper till med anbudsgivning. Magnus Josephson AB är ett sådant företag som även utbildar i att skriva anbud på ett sätt så att chansen ökar att det blir antaget.

Att anlita en sådan konsult redan nu är ett smart drag för de företag som sysslar med privatspaning. När sådana uppdrag väl kommer att omfattas av LOU, har företag med kunskap en stor fördel.