För er som tillverkar någon form av leksaker

En leksak är skapad och avsedd till barn under 14 års ålder för lek. Leksaksdirektivet är ett utförligt regelverk för leksaker som gäller i hela EU.

Det reglerar säkerheten när det kommer till leksaker, med bland annat regler för kemiskt innehåll, elsäkerhet, allmän säkerhet, dokumentation och märkning. Med tanke på barns olika handlingar måste innehållet av kemiska ämnen vara riskfritt för hälsan enligt reglerna.

Du som tillverkare

Har ett stort ansvar om du säljer en leksak under ditt eget varumärke eller namn. Men också om du ändrar en leksak som redan finns ute på marknaden. Tillverkare är även den som har egen produktion av leksaker i Sverige, annat EU-land eller ett land utanför EU.

Som tillverkare ska du se till att leksakerna följer de krav som finns i leksaksdirektivet. Du måste omedelbart avbryta försäljningen av en leksak om du får vetskap att den inte tillgodoser säkerhetskraven, du är också ansvarig att ta tillbaka leksaken från dem som köpt varan om det skulle vara aktuellt. Läs mer här.

Eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra om en produkt ska räknas som en leksak har Europeiska kommissionen tagit fram olika vägledningar för dig som behöver stöd.

Comments are closed.