Få ordning på ventilationen på er arbetsplats

En väl fungerande arbetsplats är viktig ur många aspekter, bland annat anställdas välbefinnande, effektivitet och lönsamhet. Ergonomi, belysning och lokalernas utformning är delar som påverkar, men även en sådan sak som ventilation. En bra syresättning och frisk luft i företagets lokaler och utrymmen ger ytterligare förutsättningar för ett hälsosamt inomhusklimat.

Orsak till dålig ventilation

Det kan så klart finnas flera olika orsaker till dålig ventilation men den absolut vanligaste är läckande ventilationskanaler. Det finns beräkningar som uppger att hela 80 procent av alla kanaler har läckage. Om er fastighet ska klara av en OVK-besiktning behöver problemen åtgärdas innan. OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) ska ske med jämna mellanrum enligt Boverkets förordningar.

Steg för att åtgärda din ventilation

Första steget är att genomföra en ordentlig undersökning och analys av befintliga kanaler genom en kamerabesiktning. Därefter upprättar ni en plan. Beroende på utfall av analysen beslutar ni om nödvändiga åtgärder, som till exempel en kanaltätning. Rätt bedömning av situationen minskar risken för onödigt arbete och utgifter.

Med en fungerande ventilation sänker du värmekostnaderna, förhindrar spridning av dålig lukt och höjer era anställdas effektivitet och trivsel. Swoosh är en certifierad partner som förbättrar ert företags inomhusmiljö och ser till att utföra nödvändiga åtgärder.

Comments are closed.