Den viktiga arbetsmiljön

Många sitter på kontor idag och det är långa arbetsdagar framför en dator eller liknande. Det bör vara så att man orkar med de arbetstimmar som utförs på arbetsplatsen. Så är det med den viktiga arbetsmiljön för oss. Det gäller att se till så det blir så bra som det bara går på en arbtesplats.

Att ha ett väl fungerande ventilationssystem är ett måste för att vi ska kunna vara flera på ett och samma kontor under en lång arbetsdag. Skulle det inte vara väl fungerande så kolla upp företaget Inlands Luft som arbetar med detta. Med erfarenhet av stora ventilationslösningar så kan företaget hantera stora som små luftbehandlingssystem. Att ha ett väl fungerande system för ventilation är viktigt året om. Både sommar som vinter så är fräsch luft ett viktigt inslag på kontor och i andra lokaler för den delen. Sommartid så kan luftkonditionering vara en skön lösning på varma kontor.

Vi har arbetsmiljön reglerad genom Arbetsmiljöverket och det gäller som företag att följa de regler och förordningar som gäller för arbetsmiljön. Det gäller att systematiskt arbeta med dessa frågor och förutom den fysiska miljön på en arbetsplats så gäller det likaväl att arbeta med det organisatoriska och den sociala miljön på en arbetsplats. Det är viktigt att vi mår bra på den plats där vi arbetar och det är företagens uppgift att detta efterlevs. Det finns olika regler och paragrafer som man kan läsa om hos Arbetsmiljöverket.

Comments are closed.