Bemanningsföretag

De flesta vet nog redan vad ett bemanningsföretag gör, men för den som är lite osäker brukar man säga att det är ett företag som hyr ut personal till andra företag. Många företag har använt sig av bemanningsföretag i en eller annan utsträckning, för tillfälliga eller långsiktiga lösningar.

Bemanningsföretag är inte ett särskilt nytt påfund. I Sverige är det dokumenterat att de första privata arbetsförmedlingarna skedde redan innan vi gick över till 1900-talet. Strukturen av dessa var inte desamma som dagens bemanningsföretag men kontentan var mer eller mindre densamma.

Tyvärr så lockade branschen till sig företag, organisationer och personer som mer eller mindre sökte utnyttja arbetssökande för egen vinning, vilket är vad som ledde till de första regleringarna av branschen. Under årtiondena utvecklades detta allt eftersom och har lett till det system vi har idag.

Det har alltid funnits kontroverser inom detta område av arbetsmarknaden. Det var faktiskt först 1993 som vinstdrivande arbetsförmedling och personaluthyrning legaliserades. I och med detta har således debatten om bemanningsföretag skiftat från om det ens ska få agera i Sverige till hur de ska få agera. LO har dock själva skrivit i det centrala kollektivavtalet som bemanningsföretag tecknar tillsammans med dem att på grund av det behov av flexibla bemanningslösningar som finns i dagens samhälle fyller dessa företag en viktig funktion i samhälle.

Bemanningsföretag hyr ut personal till många olika branscher idag och det är inte ovanligt att hitta de som är specialiserade inom endast ett område. Det finns exempelvis företag som Vårdsupport som fokuserar på att tillsätta personal inom vården.

Uppdragen som företag inom bemanningsbranschen tar sig av är huvudsakligen en av tre olika sorter:

  • Bemanning – där företaget hyr ut allt från enskild personal till hela avdelningar till ett företag. När detta handlar om specialiserad och högre utbildad arbetskraft brukar man dock benämna det som konsulter och konsultföretag.
  • Omställning – där ett kundföretag är i behov av personalminskning och anställda omplaceras inom kundföretaget eller andra företag.
  • Rekrytering – där bemanningsföretaget tar över huvuddelen av rekryteringsprocessen och levererar lämpliga kandidater för kundföretaget att intervjua.
Comments are closed.