Be expert på att få uppdragen

Att delta i upphandlingar kan vara stressigt och svårnavigerat för vilket företag som helst. Inom byggsektorn sker många projekt genom upphandlingar och med rätt knep och inställningar kan ni knipa fler projekt än era konkurrenter. Genom att lyckas med upphandlingen och få kontraktet har ni chansen att visa vad ni går för och skapa en snöbollseffekt som leder till rekommendationer och fler vunna upphandlingar.

Undervisa beställaren

Ibland kanske inte beställaren är så insatt i vad som krävs för den typ av projekt som de vill ha. När exempelvis en bostadsförening vill göra en större renovering kanske de inte har koll på alla myndighetskrav eller underskattar hur stor projektet faktiskt är. Ni som faktiskt är insatta i branschen kan ta chansen att undervisa och hjälpa beställaren att fatta rätt beslut. Er ärlighet och hjälp kanske inte alltid leder till att ni får kontraktet, men ni har lämnat ett gott intryck som kan hjälpa till vid nästa projekt.

Mervärde

Många som vinner upphandlingar gör det eftersom de är billigast. Om ni istället kan ge mervärde till kunden kan de godta ett högre, ibland betydligt högre, pris. Mervärdet kan vara konsulttimmar, gratis rådgivning eller en bättre deadline.

Offentlig upphandling

Vänder ni er mot statliga myndigheter är spelfältet annorlunda. Här görs allt i det öppna, med offentliga handlingar och ett vunnet anbud betyder inte automatiskt att ni har fått jobbet. Det krävs också att anbudet är nästintill perfekt, för lite eller för mycket information kan få myndigheten att gå vidare till konkurrenten. Ett bra tips är att begära ut tidigare upphandlingar och studera dem. Vilka vann och hur strukturerade de upp sitt anbud? Hur står de sig jämfört med de andra som skickade in anbud? Lär dig av andras vinster och misstag.

Comments are closed.